เปิดจองไม้บีอี รอบ ปี พ.ศ.2563 (ยกมาจากบอร์ดเก่า)

จองแล้วห้ามยกเลิกนะครับ หรือจองแล้วเงียบนะครับ

EMS  100  บาท  ทั่วไทย

ระยะเวลาส่งไม้ พ.ค.-มิ.ย. 2563


อัพเดตรายชื่อผู้ติดแบล็คลิสครับ

1  User : therock13  (ไม่จ่ายเงิน)

2  User : aonep  (ไม่จ่ายเงิน+ที่อยู่เดียวกับUser: therock13)

3  User : ไอริ  (จองแล้วยกเลิก+แก้รายการจอง+ไม่จ่ายเงินค่าจอง)

«13

ความคิดเห็น

 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. ‘Bill Bailey’ x robcantleyi: BE-3965    (‘Bill Bailey’ = N. singalana x ventricosa)

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท  

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท


  ไซส์ S

  1. Mr.son


  Post edited by attapong on
 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. (ampullaria x ‘Viking’) x dubia: BE-3694

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    450  บาท    

  ไซส์  L  ราคา    600  บาท


  ไซส์  S

  1. khan


  ไซส์ M

  1. jarupong Tanidsoragun


  Post edited by attapong on
 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. (veitchii x lowii) x fusca: BE-3937

  ไซส์   S   ราคา  600 บาท    

  ไซส์  M  ราคา  880  บาท    

  ไซส์   L   ราคา   1,200  บาท


  ไซส์  M

  1. loy17295


 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. ampullaria x aristolochioides: BE-3758

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    


  ไซส์  S

  1. khan
  2. Mr.son


  Post edited by attapong on
 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. aristolochioides x burkei: BE-3683

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  ไซส์  M  ราคา   450  บาท    

  ไซส์  L  ราคา    600  บาท


  ไซส์ S

  1. X-enoblade Animate
  2. khan
  3. Mr.son
  4. Solo lyazz


  Post edited by attapong on
 • แก้ไข สิงหาคม 2020


  N. aristolochioides x robcantleyi: BE-3695

  ไซส์  S  ราคา    600  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท


  ไซส์  M 

  1. loy17295


  Post edited by attapong on
 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. burbidgeae x aristolochioides: BE-3784

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท   

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท    


  ไซส์  S

  1. Phisek


  Post edited by attapong on
 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. burbidgeae x sibuyanensis: BE-3974

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    450  บาท   


  ไซส์  M

  1. loy17295
  2. Nepfever
 • N. burbidgeae x platychila: BE-3886

  ไซส์  S  ราคา    600  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท


  ไซส์  S

  1. Chulit Nakornrattanachai
 • N. burbidgeae x veitchii: BE-3723

  ไซส์  S  ราคา    600  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท


  ไซส์  S

  1. rewwarti
  2. gopgap
  3. dekthai_w_h
 • N. densiflora x rafflesiana: BE-3719

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท


  ไซส์  L

  1. Nepfever
 • N. densiflora x N. ‘Viking’: BE-3656

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท    


  ไซส์  L

  1. Heng Guu
 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. densiflora: BE-3837

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  1. จักรพงศ์ รัตนชัย
  2. Mr.son
  3. khan
  4. Miwple

  5-7. Heng Guu


 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. diatas: BE-3861

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  1-3. Heng Guu


 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. flava: BE-3652

  ไซส์  S  ราคา    1,800  บาท    

  1. Mr.son


 • N. fusca – Sarawak form: BE-3070

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท    


  ไซส์  M

  1. Solo lyazz


 • N. glandulifera x robcantleyi: BE-3964

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท    


  ไซส์  S

  1. Witsarut Roengjai
  2. Mr.son
 • N. glandulifera: BE-3766

  ไซส์  S  ราคา    600  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท

  ไซส์  L  ราคา  1,200  บาท


  ไซส์  S

  1. Mr.son


 • N. (hamata x glabrata) x tenuis: BE-3985

  ไซส์ M ราคา 880 บาท

  1. Heng Guu


 • N.hamata : BE-3380, male

  ไซส์  S  ราคา    3,500  บาท  

  1. ณัฎฐพล เต้ย


 • N.jacquelineae: BE-3092

  ไซส์  S  ราคา     880  บาท    

  ไซส์  M  ราคา   1,200  บาท


  ไซส์  S

  1 Mr.son

  2-5 Heng Guu


 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N.jamban: BE-3875

  ไซส์  S  ราคา     900  บาท    

  1-2 ณัฎฐพล เต้ย

  3 อภิชาติ เกิดทอง

  4 Mr.son

  5 Tanes Suksathit

  6 จองทางเฟซบุ๊ค


 • N. klossii: BE-3452

  ไซส์  S  ราคา     9,500  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  15,000  บาท


  ไซส์  S

  1 ณัฎฐพล เต้ย


 • N. maxima x aristolochioides: BE-3578

  ไซส์  S  ราคา  300  บาท    

  1 khan

  2 Mr.son


 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. maxima: BE-3067

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท 


  ไซส์  S

  1 phisek

  2 Mr.son

  3 khan

  4 gopgap

  5 Bartholomew Roberts


  ไซส์ M

  1 Chulit Nakornrattanachai


 • N. merrilliana x aristolochioides: BE-3877

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    


  ไซส์  S

  1 khan


  ไซส์ M

  1 loy17295

  2 Nepfever

 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. mira: BE-3979

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท   


  ไซส์  S

  1 khan


 • แก้ไข สิงหาคม 2020

  N. petiolata: BE-3135

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท    


  ไซส์  S

  1 Mr.son

  2 khan


 • N. rajah x mira: BE-3518

  ไซส์  S  ราคา    600  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท

  ไซส์  L  ราคา  1,200  บาท


  ไซส์  S

  1. rewwarti


 • N. rajah x veitchii: BE-3730

  ไซส์  S  ราคา    1,500  บาท    

  1. bj-nepenthes
  2. Supakrit Nanaslip
  3. Anapat Nin Collector
  4. Mr.son


Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น