เปิดจองไม้บีอี รอบ ปี พ.ศ.2563 (ยกมาจากบอร์ดเก่า)

2

ความคิดเห็น

 • แก้ไข สิงหาคม 13

  N. ramispina x robcantleyi: BE-3939

  ไซส์  S  ราคา    600  บาท    

  1 Mr.son


 • N. robcantleyi x ampullaria: BE-3767

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    


  ไซส์  S

  1 Mr.son


  ไซส์ M

  1 Nepfever


 • แก้ไข สิงหาคม 13

  N. robcantleyi x tenuis: BE-3982

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท

  1 Jarupong Tanidsoragun

  2 loy17295   

   

 • N. robcantleyi x veitchii: BE-3933

  ไซส์  S  ราคา    600  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท


  ไซส์  S 

  1 rewwarti

  ไซส์  M

  1 Isarasak


 • แก้ไข สิงหาคม 13

  N. sibuyanensis x merrilliana: BE-3542

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท

  1 thanakrit222

  2 Natthanon Sripornngam  Post edited by attapong on
 • N. sibuyanensis: BE-3164

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  1 opec

  2-3 thanakrit222

  4 khan


 • N. singalana x burkei: BE-3878

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  1 loy17295

  2 Nepfever

 • N. singalana x ovata: BE-3882

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    450  บาท    

  ไซส์  L  ราคา    600  บาท


  ไซส์  S  

  1 Mr.son

  2 miwple


  ไซส์  M 

  1 Jarupong Tanidsoragun


  ไซส์  L  

  1 loy17295

 • N. singalana: BE-3170

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    


  ไซส์  S

  1 Mr.son

  2 miwple


  ไซส์ M

  1 isarasak

  2 dekthai_w_h


 • N. spathulata x campanulata: BE-3796

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  1 Mr.son

  2 Chulit Nakornrattanachai

  3 khan


   

 • N. spathulata x dubia: BE-3751

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  1 Chulit Nakornrattanacha


 • N. spathulata x gymnamphora: BE-3422

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  1 phisek

  2 gopgap

  3 khan


 • N. spathulata x jacquelineae: BE-3883

  ไซส์  L  ราคา    600  บาท

  1 Nepfever

 • N. spathulata x tobaica: BE-3794

   ไซส์  M  ราคา    450  บาท    

  1 gopgop


 • N. spathulata x veitchii: BE-3648

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา  650  บาท    

  ไซส์  L  ราคา  880  บาท    


  ไซส์  S

  1 gopgap

  2 Tanes Suksathit


  ไซส์  M

  1 loy17295

  2 dekthai_w_h


 • N. spectabilis – Sibuyatan form: BE-3177

  ไซส์  S  ราคา  450  บาท    

  1 khan


 • N. spectabilis x tenuis: BE-3884

  ไซส์  M  ราคา    880  บาท

  1 loy17295


 • N. talangensis x glandulifera: BE-3665

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  1 Mr.son


 • N. talangensis x robcantleyi: BE-3497

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    450  บาท    

  ไซส์  L  ราคา    600  บาท


  ไซส์  S

  1 Mr.son


  ไซส์  M 

  1 loy17295


 • N. talangensis x sibuyanensis: BE-3641

  ไซส์  M  ราคา    450  บาท    

  1 Chulit Nakornrattanacha


 • N.veitchii x burbidgeae : BE-3756

  ไซส์  L  ราคา   1,200  บาท

  1 loy17295

 • N. ventricosa x sibuyanensis: BE-3757

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  1 Supakrit Nanaslip

  2-3 thanakrit222

  4 gopgap


 • N. (veitchii x lowii) x spectabilis : BE-3400

  ไซส์  S  ราคา    450  บาท   

  1 phisek


 • N.sibuyanensis x (veitchii x lowii) : BE-3986 New!!

  ไซส์  S  ราคา   1,500  บาท 

  1 loy17295

  2-6 insecta

  7 Mr.son

  8 Vachira

  9 Jarupong Tanidsoragun


 • N. burbidgeae x (maxima x talangensis): BE-3764

  ไซส์  S  ราคา    300  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    450  บาท    

  ไซส์  L  ราคา    600  บาท


  ไซส์  S

  1 phisek


  ไซส์  L

  1 Heng Guu


 • N. burbidgeae x campanulata: BE-3564

  ไซส์  S  ราคา    450  บาท    

  ไซส์  M  ราคา    600  บาท    


  ไซส์  S 

  1 phisek


  ไซส์  M 

  1 Nepfever


 • N.campanulata : BE-3044

  ไซส์  M  ราคา   2,500  บาท   

  1-2 ณัฎฐพล เต้ย

  3 Sincerity OpAl

  4 จองทางเฟซบุ๊ค


 • N. glandulifera x tenuis: BE-3891

  ไซส์  M  ราคา   450  บาท   

  1 Nepfever


 • N.lingulata : BE-3463

  ไซส์  S  ราคา   1,500  บาท

  1 Mr.son


 • N. palawanensis – seed grown: BE-4013

  ไซส์  S  ราคา  880 บาท

  ไซส์  M  ราคา  1,500 บาท

  ไซส์  L  ราคา  1,800 บาท


  ไซส์  S

  1 Mr.son

  ไซส์ L

  1 ณัฎฐพล เต้ย


Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น